Hoe lang is de garantietermijn bij Extralightstore.nl

Per product kunt u de garantie van het product terug vinden. Indien u aanspraak op de garantie wenst te maken, dient u contact op te nemen met de webshop waar u de artikelen heeft gekocht.
Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
 • defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud;
 • als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht;
 • als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 • door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen;
 • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
 • bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke;
 • oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven;
 • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude;
 • kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed;
 • lichtbronnen vallen buiten de garantie;
 • ondeugelijk aansluitwerk
Glaswerk en gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen en/of lichtbronnen zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, energiezuinige lampen en LED lampen vallen niet onder de garantie, mits bij het product anders vermeld.