Live Chat
Liever contact opnemen via de chat? Kijk of een medewerker beschikbaar is
E mail ons
Wilt u contact per mail, stuur ons een mail met een duidelijk omschrijving van uw mail en n.a.w. gegevens.
Telefonisch contact
Wilt u meteen contact, neem dan telefonisch met ons contact op.

Retour en Garantie

Het retourneren is gratis

HERROEPINGSRECHT (retouren)
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.Indien de consument meer doet met de producten dan het beoordelen daarvan (om te kijken of hij het wil houden) en daardoor schade aan het product ontstaat, is hij/zij voor deze waardevermindering aansprakelijk. Consument mag de producten beoordelen/gebruiken op die wijze zoals in een winkel ook mogelijk is.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Extralightstore.nl retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De retourzending dient binnen 14 dagen na ontvangst van het product per mail te worden aangemeld. Nadat de retourzending is aangemeld heeft de consument nog 14 dagen om het product terug te sturen. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening en indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van herroeping, terugbetalen, mist het product ook daadwerkelijk binnen die termijn is teruggezonden.

Na ontbinding krijgt u het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen retour. Wij mogen echter wel met terugbetaling wachten totdat wij de producten hebben ontvangen en gecontroleerd, tenzij u al eerder heeft aangetoond dat de producten in orde zijn geretourneerd. Naast het aankoopbedrag krijgt u ook de eventuele verzendkosten van de heenzending teruggestort indien u de gehele bestelling retourneert. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Indien u bij het aanmelden van uw retourzending de gegevens van de rekening waarop het bedrag teruggestort kan worden vermeldt gaan wij ervan uit dat u hiermee instemt.

Voor een snelle afhandeling is het aan te raden de retourzending bij ons aan te melden. Dat kan via het Europese modelformulier voor herroeping, met een e-mail, indien u zich heeft geregistreerd bij uw aankoop, via uw persoonlijke account in onze webshop. Vermeld het order- of factuurnummer én het artikelnummer van de lamp zoals deze vermeld staan. Zend dan de lamp in de originele verpakking, voor zover redelijkerwijs mogelijk.

Garantie
Allereerst betreuren wij elke defect product en wij zullen er alles aan doen het defect op te lossen. Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van het probleem.

Allereerst vragen wij u dan ook het defect binnen de garantietermijn van 12 maanden bij ons te melden. Dat kan met een e-mail naar welkom@extralightstore.nl. Vermeld naast het defect ook het order- of factuurnummer én het artikelnummer van de lamp zoals deze op de factuur vermeld staan alsmede uw rekeninggegevens voor het vergoeden van de verzendkosten. Wij beoordelen het probleem en geven aan op welke manier het kan worden opgelost. Er zijn verschillende mogelijkheden:

1) De lamp wordt omgeruild voor een nieuw exemplaar. Een nieuwe lamp wordt u na melding van het defect toegezonden. Per mail ontvangt u een retoursticker.

2) De lamp wordt gerepareerd. Na ontvangst en constatering van het defect ontvangt u de verzendkosten retour, mits verzonden conform onze instructies welke u per mail hebt ontvangen. Wij repareren de lamp zo spoedig mogelijk.

3) Een onderdeel kan worden vervangen. In geval van bijvoorbeeld een defecte transformator of een gebroken glas is het niet nodig de gehele lamp terug te sturen. In overleg dient het kapotte onderdeel te worden teruggestuurd alvorens wij een vervangend onderdeel opsturen.

4) U ziet af van de verkoop conform het herroepingsrecht als hierboven beschreven.

Als aan op deze pagina genoemde voorwaarden wordt voldaan kan een en ander snel en naar tevredenheid worden afgehandeld.

LET OP:
> Montage, demontage, aansluiting en lichtbronnen vallen niet onder de garantievoorwaarden en worden NIET vergoed of vervangen.
> Het retour sturen van producten is op eigen risico

0
X